TULLSYSTEM - CPC MESSAGE CENTER 


cpc tullsystem mc


CPC Message Center (MC) är ett modernt webbaserat tullsystem som automatiskt optimerar era tullprocesser och minimerar era tullavgifter med hjälp av frihandel, tullagerhantering och aktiv förädling.

MC kan kopplas direkt mot ert befintliga affärssystem, är enkelt att administrera och varnar automatisk för felaktigheter och orimliga parametrar i tullhanteringen.

Vi kan presentera exakta business case och göra simuleringar på hur en åtgärd påverkar era avgifter och er administration. Ni får en kostnadseffektiv lösning som är dynamisk och anpassningsbar efter era behov.

Se film

  Message Center - Funktioner

 Uppkoppling i realtid till både Svensk och Norsk tullmyndighet
Import och Export till och från Sverige – TDS
Import och Export till och från Norge – Tvinn
Transitering – NCTS
Tullagerbokföring på artikelnivå med full spårbarhet
Standarddeklaration anpassad efter UCC kraven (under implementation)
Returhantering av förtullade varor
Automatisk ifyllnad av standardinformation
Validering av deklarationsdata vid uppläggning på tullager
Validering av deklarationsdata vid uttag från tullager
Möjlighet att lägga in utökade valideringsfunktioner av kundens affärsdata
Kontroll av varukoder och åtgärder mot Tullverkets tulltaxa
Flera olika möjligheter att återkoppla deklarationsinformation till kundens egna system och processer
 Enkel rapportstruktur för fullständig spårbarhet genom alla tullprocesser
 Deklarations-, bokförings- och avräkningsfunktioner för Aktiv Förädling
 Webbaserat system med automatisk backup
 Säker inloggning via inloggningsdosa

 


 

Effektiv returhantering 

I MC systemet finns det även funktionalitet för att spara export information för senare användning i samband med returer. Denna funktion lämpar sig ytterst bra för företag inom detaljhandelsförsäljning, eller kort sagt alla aktörer som har returflöden som i dagsläget genererar extrakostnader i form av tullavgifter i samband med att varorna återimporteras till EU. Funktionen sparar både tid och kostnader dels genom att förenkla själva processen för returhantering, dels genom att skapa korrekta deklarationer för att åberopa returtullfrihet.

 


 

Koppling till ert affärssystem

Det som gör MC systemet till ett optimerat verktyg för tullhantering är möjligheten att koppla det direkt till kundens befintliga affärs och lagersystem. Genom att överföra information till MC systemet som ligger till grund för tulldeklarationer utnyttjas befintliga affärstransaktioner och man minimerar mängden data som måste hanteras manuellt.

MC systemet är en helt webbaserat, det enda som behövs är en webbläsare, koppling till internet samt en inloggningsdosa för säkert inloggning till systemet. Vi har arbetat mycket med att minimera risken för felaktiga deklarationer och det finns möjlighet att lägga in i flera olika typer av filter för att fånga upp avvikelser. Med andra ord, att man arbetar aktivt med avvikelser och låter systemet hantera det som är korrekt så automatiserat som möjligt.

Kunden kan själv välja vilka delar av tullprocessen som man vill hantera i egen regi och vilka delar som andra aktörer skall hantera åt dem. Genom CPC.s samarbete med tullombudet Ecus kan vi erbjuda support vad gäller tullkunskap, rådgivning och inte minst deklarationshantering.

 


 

Det här låter intressant!  Jag vill veta mer.

CPC - En liten film om effektiv tullhantering 

Se vårt korta informationsfilm om CPC's tullsystem (2:30 min)